Mikä on Sponssi?

Sponssi on Helsingin kaupungin tarjoama toimintaraha, jota helsinkiläisten nuorten toimintaryhmät voivat käyttää välineisiin ja tilavuokriin projektien, hankkeiden, tapahtumien ja erilaisten tilaisuuksien toteuttamisessa. Sponssista vastaa Kumppanuusyksikkö.


Miten Sponssia saa?

Sponssia on mahdollista saada, jos

 • ryhmän jäsenistä vähintään 2/3 on 7–28-vuotiaita
 • toiminta tukee nuorisopalveluiden toiminta-ajatusta ja arvoja
 • hanke on nuorille suunnattu ja nuorten ideoima ja toteuttama
 • hanke on ainutlaatuinen. Hanke toteutetaan vain kerran ja se koskettaa ydinryhmän lisäksi myös suurempaa joukkoa
 • hanke on päihteetön

Sponssilla ei voi kattaa kaikkia kustannuksia, joten muistattehan kerätä ryhmälle omaakin rahaa, esimerkiksi lipputuloilla, hankkeen toteuttamiseen.

Sponssia ei valitettavasti myönnetä

 • yksittäiselle nuorelle
 • Helsingin ulkopuolella asuville
 • bänditilan vuokriin tai musiikin tuotantokuluihin
 • opintojen suorittamiseen liittyviin hankkeisiin (mm. opinnäytetyöt)
 • koulun tai nuorisotalon järjestämään toimintaan
 • opiskelijajärjestöjen, eikä oppilaskuntien toimintaan
 • palkkoihin tai koneiden ja laitteiden ostamiseen
 • hankkeisiin, joiden tarkoitus on tuottaa voittoa

Tapahtumajärjestäjän ohjeista löytyy lisätietoja luvista, ilmoituksista ja muista järjestelyistä.

 


Sponssia voi hakea ympäri vuoden

Erillistä hakuaikaa ei ole. Voit hakea Sponssia ympäri vuoden, mutta hakemus pitää tehdä hyvissä ajoin ennen hankkeen tai tapahtuman alkamista. Kesäisin heinäkuussa Sponsseja ei voida myöntää.
Hakevalla ryhmällä tulee olla yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista. Yhteyshenkilö vastaa rahankäytöstä antaa tarvittaessa lisätietoja Sponssi-hankkeesta. Jos yhteyshenkilö on alaikäinen, tarvitaan lisäksi yksi täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka vastaa rahankäytöstä.

 


Hakemuksen käsittely kestää noin kaksi viikkoa

Kun hakemus on saapunut kumppanuusyksikköön, sen käsittely kestää noin kaksi viikkoa. Yleensä hakemuksen käsittelijä ottaa yhteyttä ryhmän yhteyshenkilöön ja kutsuu ryhmän tapaamiseen. Käsittelyvaiheessa hakemusta voi täydentää ja hakemuksen käsittelijältä voi kysyä lisätietoja.

Ryhmän yhteyshenkilölle ja täysi-ikäiselle vastuuhenkilölle ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. Jos hakemus on hylätty, niin päätöksessä kerrotaan hakemuksen hylkäämisen perusteet.

 


Sponssin maksaminen ja hankkeen selvittäminen

Sponssi maksetaan täysi-ikäisen vastuuhenkilön pankkitilille. Sponssi maksetaan joko ennen hanketta tai hankkeen jälkeen hyväksyttäviä kuitteja vastaan.

Sponssin käyttö tulee aina selvittää hankkeen päätyttyä toimittamalla projektiselvitys sekä avustuksen käyttöön liittyvät kuittikopiot Kumppanuusyksikköön. Päätöksen mukana lähetetään Projektiavustusselvityslomake, jolla selvitys tehdään. Päätöksessä mainitaan määräaika, johon mennessä selvitys tulee toimittaa allekirjoituksineen ja kuittikopioineen nuorisopalveluiden kumppanuusyksikköön. Lisäksi Sponssia saaneiden tulee selvityksen yhteydessä toimittaa materiaalia Sponssi -blogia varten.

Sponssi on aina käytettävä projektissa niihin kuluihin, joihin se on myönnetty. Avustus peritään takaisin, jos avustuksen saaja ei anna selvitystä avustuksen käytöstä määräaikaan mennessä tai jos avustusta ei ole käytetty myönnettyyn tarkoitukseen.

Sponssista vastaa Kumppanuusyksikkö. Sponssi -toimintarahaa myönnetään Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan nuorisojaoston projektiavustusmäärärahoista.

Nuorisolautakunnan hyväksymä Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö ohjaa avustusten valmistelua ja päätöksen tekoa.